Aktuellt/Medlemsrekrytering

Lions club Wä har i samband med årsskiftet blivit tre personer färre. Två män och en kvinna har av personliga skäl lämnat klubben. För att kunna vara en aktiv klubb med varierande aktiviteter behöver vi vara fler aktiva medlemmar. Allt arbete är ideellt, men belöningen är en god gemenskap och en känsla av att kunna göra skillnad.
Är Du kvinna eller man intresserad av ideellt arbete i en föreningen där vi har ett gott klimat och insamlade medel oavkortat går till hjälpverksamhet är Du välkommen att ta kontakt med någon i Styrelsen för Lions club Wä. Samtliga kontaktuppgifter finns under rubr. Styrelse och kommittéer. 
ą
Lions Webmaster,
26 sep. 2019 08:02
ą
Lions Webmaster,
26 sep. 2019 08:03
ą
IMG_4602.JPG
(4459k)
Lions Webmaster,
26 sep. 2019 08:03
ą
IMG_4603.JPG
(3720k)
Lions Webmaster,
26 sep. 2019 08:03
ą
IMG_4604.JPG
(3864k)
Lions Webmaster,
26 sep. 2019 08:03
ą
IMG_4605.JPG
(3758k)
Lions Webmaster,
26 sep. 2019 08:03
ć
Lions Webmaster,
20 jan. 2014 03:13
Comments