Styrelse och kommitéer - medlemsrekrytering

 
 
Styrelse 1 juli 2019 - 30 juni 2020

Lion President                  Inga Hansson

Lion Past President         

Lion vice President          Gunnel Gullberg

Lion Sekreterare              Matts Olsson

Lion Klubbmästare *)       Stefan Wadbro

Lion Kassör                     John-Eric Persson

Dir.1                                 Asta Franzén

 

AK = Aktivitetsansvarig    Gunnel Gullberg        

 MO= Medlemsordförande  Asta Franzén


 *Bitr KM                         Jan-Axel Narin 

  
 

    

ingakrister@hotmail.com


gullberg.gunnel@gmail.com

matts.olsson@telia.com

stefan.wadbro@gmail.com

jep@johneric.se-post

e-post saknas

Box 155, 29623 Åhus

gullberg.gunnel@gmail.com


 

jan-axel.narin@telia.com 

 

 

 

 

Kommittéer:  

Medlemskommitté                Asta Franzén, ordf   0702-100485

                                             Jan-Axel Narin 0702-584880

                                             Lars Davidsson        0709-436654

                  

Nomineringskommitté          Gunnel Gullberg, ordf
                                             Lars Davidsson
                                             Kerstin Lindell
                                                                                          
Program och klubbmästeri   Stefan Wadbro 
                                             Jan-Axel Narin
                                                           
Aktivitetskommitté                Gunnel Gullberg, ordf.
                                             Kerstin Lindell
Lions Quest                          Lars Davidsson
It- och informationsansvarig Inga Hansson
                                             

Antal medlemmar 2016:  14 personer

 

 

 

 

  

 

 


 

 


   
   
   

Underordnade sidor (1): Medlemsrekrytering