Lions uppgift 

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliga instaser mend lokal engagemang och internationell samverkan.

Lions etik

  • Fullgör ditt arbete med omsorg. 
  • Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende. 
  • Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar. 
  • Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad. 
  • Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv. 
  • Gör vänskap till ett mål, inte ett medel. 
  • Fullgör lojalt dina samhällsplikter. 
  • Hjälp dem som behöver ditt stöd. 
  • Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm. 
  • Bygg upp istället för att riva ner.